Den bästa Natten – en magisk samling av Göran Lagerberg och Jens Sjögren

”I en tid av tung kyla skapar vi vår samling med förhoppningar om värme och gemenskap. En samling för de kärlekstörstande, en samling för de som vågar irra runt utan riktning, en samling för alla oss som inte vågar ta klivet ut i neonljuset utan att ha en dramatisk ballad att hålla i handen. Efter […]

Den bästa Natten – en magisk samling av Göran Lagerberg och Jens Sjögren Läs mer »