Tillianders’s Samling – en magisk samling av Andreas Tilliander

”Just min magiska samling känns verkligen magisk. Det är musik som är drömsk och som tar tid, både att höra och att ta in. Musik från femtiotalet och fram till 2016. Både A- och B-sidan inleds lite hotfullt, men om man orkar vara med på resan belönas man med ljuv popmusik som avslutning.” Sida A. […]

Tillianders’s Samling – en magisk samling av Andreas Tilliander Läs mer »