Opium och sängläge – en magisk samling av Anna Norberg

”Denna lista är färgad av journalanteckningar förda över psykiskt sjuka patienter runt sekelskiftet 1900. I en av journalerna jag läst har det noterats att patienten upplever att hon känner sig övergiven av Gud. Mot sorgen och oron hon kände ordinerades opium och sängläge. Bered er på galenskap och psykos men också på ett inre lugn […]

Opium och sängläge – en magisk samling av Anna Norberg Läs mer »