folk

Hemmaslapperi och vardagslullande – en magisk samling av Gaby Ryd

”Efter att ha tagit lite paus från musiklyssnandet de senaste månaderna, på grund av att ha fått en unge, var det perfekt att få detta hedervärda uppdrag och därmed få en god anledning till att gräva lite i musikarkivet igen (läs: Spotify). Samlingen är passande till hemmaslapperi och vardagslullande, för barnvagnsrullare och andra i behov

Hemmaslapperi och vardagslullande – en magisk samling av Gaby Ryd Läs mer »