Do it for the people who want to see you fail – en magisk samling av Kristofer Andersson

”Egentligen borde jag inte tycka om att dela med mig av musik. Inte för att jag bär på en önskan om att vara elitistisk utan för att musiken alltid varit min egen hemliga plats. Min jordglob där jag aldrig är apart eller olycklig. Ändå är det just att sprida musik som blivit en del av […]

Do it for the people who want to see you fail – en magisk samling av Kristofer Andersson Läs mer »